Reklamační řád :: Maso & krmiva

1) Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele e-shopu masokrmiva.cz

     Zjevné vady zboží - oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží.
     Skryté vady zboží - zákazník reklamuje do 14 dnů ode dne dodání zboží.

Vzhledem k charakteru krmiv, která jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány.

2) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit:
             - fakturu-dodací list, doklad o zaplacení a vlastní reklamované zboží.
             - reklamované zboží musí být vráceno v původním obalu.
reklamované zboží zasílá kupující na adresu provozovny prodávajícího: Lucie Chovancová, Nákladní 26, 746 01 Opava 1
Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží prodávajícímu, si hradí kupující sám.

3) Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží buďto:
             - vyměněno
             - nebo vrácena uhrazená kupní cena, včetně poštovného

Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady, nepřesahuje však zákonem stanovenou lhůtu 30-ti dnů. 


Záruční podmínky

- na potřeby se vztahuje záruka 24 měsíců
- Krmiva jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční lhůta 24 měsíců. 
- Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je 12 - 15 měsíců od data výroby (dle druhu krmiva) a je uvedena na obalu.
- Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé :
- při neodborném zacházení zákazníka s krmivem
- při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka
- v důsledku živelné katastrofy
- v důsledku násilného poškození
- v důsledku povětrnostních vlivů
- při provozu za neobvyklých podmínek
- při neoprávněném zásahu do zboží osobou, která nebyla k provedení zásahu zmocněna

Krmiva se skladují v suchu, na chladném místě chráněném slunečním paprskům. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům